katapi New Study Bible - PARALLEL OLD TESTAMENT in Greek-English-Hebrew

katapi HOME
 about Job | contents | by passage | notes |

13 Old Testament in Greek (Septuagint)The Septuagint in English (Brenton)PassageRevised Standard VersionBiblia Hebraica (Stuttgartensia) 

1ἰδοὺ ταῦτα ἑώρακέν μου ὁ ὀφθαλμὸς
καὶ ἀκήκοέν μου τὸ οὖς·
Behold, mine eye has seen these things,
and mine ear has heard [them.
 "Lo, my eye has seen all this,
my ear has heard and understood it.
הֶן־כֹּל רָאֲתָה עֵינִי שָׁמְעָה אָזְנִי וַתָּבֶן לָהּ׃ 1
2καὶ οἶδα ὅσα καὶ ὑμεῖς ἐπίστασθε,
καὶ οὐκ ἀσυνετώτερός εἰμι ὑμῶν.
And I know all that you too know;
and I have not less understanding than you.
 What you know, I also know;
I am not inferior to you.
כְּדַעְתְּכֶם יָדַעְתִּי גַם־אָנִי לֹא־נֹפֵל אָנֹכִי םִכֶּם׃ 2
3οὐ μὴν δὲ ἀλλ' ἐγὼ πρὸς κύριον λαλήσω,
ἐλέγξω δὲ ἐναντίον αὐτοῦ ἐὰν βούληται.
Nevertheless I will speak to the Lord,
and I will reason before him, if he will.
 But I would speak to the Almighty,
and I desire to argue my case with God.
אוּלָם אֲנִי אֶל־שַׁדַּי אֲדַבֵּר וְהֹוכֵחַ אֶל־אֵל אֶחְפָּץ׃ 3
4ὑμεῖς δέ ἐστε ἰατροὶ ἄδικοι
καὶ ἰαταὶ κακῶν πάντες.
But you are all bad physicians,
and healers of diseases.
 As for you, you whitewash with lies;
worthless physicians are you all.
וְאוּלָם אַתֶּם טֹפְלֵי־שָׁקֶר רֹפְאֵי אֱלִל כֻּלְּכֶם׃ 4
5εἴη δὲ ὑμῖν κωφεῦσαι,
καὶ ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς σοφίαν.
But would that you were silent,
and it would be wisdom to you in the end.
 Oh that you would keep silent,
and it would be your wisdom!
מִי־יִתֵּן הַחֲרֵשׁ תַּחֲרִישׁוּן וּתְהִי לָכֶם לְחָכְמָה׃ 5
6ἀκούσατε ἔλεγχον στόματός μου,
κρίσιν δὲ χειλέων μου προσέχετε.
But hear you the reasoning of my mouth,
and attend to the judgment of my lips.
 Hear now my reasoning,
and listen to the pleadings of my lips.
שִׁמְעוּ־נָא תֹוכַחְתִּי וְרִבֹות שְׂפָתַי הַקְשִׁיבוּ׃ 6
7πότερον οὐκ ἔναντι κυρίου λαλεῖτε,
ἔναντι δὲ αὐτοῦ φθέγγεσθε δόλον;
Do you not speak before the Lord,
and utter deceit before him?
 Will you speak falsely for God,
and speak deceitfully for him?
הַלְאֵל תְּדַבְּרוּ עַוְלָה וְלֹו תְּדַבְּרוּ רְמִיָּה׃ 7
8ἦ ὑποστελεῖσθε;
ὑμεῖς δὲ αὐτοὶ κριταὶ γένεσθε.
Or will you draw back?
nay do, you yourselves be judges.
 Will you show partiality toward him,
will you plead the case for God?
הֲפָנָיו תִּשָּׂאוּן אִם־לָאֵל תְּרִיבוּן׃ 8
9καλόν γε, ἐὰν ἐξιχνιάσῃ ὑμᾶς·
εἰ γὰρ τὰ πάντα ποιοῦντες προστεθήσεσθε αὐτῷ,
For [it were well if he would thoroughly search you:
for though doing all things [in your power you should attach yourselves to him,
 Will it be well with you when he searches you out?
Or can you deceive him, as one deceives a man?
הֲטֹוב כִּי־יַחְקֹר אֶתְכֶם אִם־כְּהָתֵל בֶּאֱנֹושׁ תְּהָתֵלּוּ בֹו׃ 9
10οὐθὲν ἧττον ἐλέγξει ὑμᾶς·
εἰ δὲ καὶ κρυφῇ πρόσωπα θαυμάσετε,
he will not reprove you at all the less:
but if moreover you should secretly respect persons,
 He will surely rebuke you
if in secret you show partiality.
הֹוכֵחַ יֹוכִיחַ אֶתְכֶם אִם־בַּסֵּתֶר פָּנִים תִּשָּׂאוּן׃ 10
11πότερον οὐχὶ δεινὰ αὐτοῦ στροβήσει ὑμᾶς,
φόβος δὲ παρ' αὐτοῦ ἐπιπεσεῖται ὑμῖν;
shall not his whirlpool sweep you round,
and terror from him fall upon you?
 Will not his majesty terrify you,
and the dread of him fall upon you?
הֲלֹא שְׂאֵתֹו תְּבַעֵת אֶתְכֶם וּפַחְדֹּו יִפֹּל עֲלֵיכֶם׃ 11
12ἀποβήσεται δὲ ὑμῶν τὸ ἀγαυρίαμα ἴσα σποδῷ,
τὸ δὲ σῶμα πήλινον.
And your glorying shall prove in the end to you like ashes,
and your body [like a body of clay.
 Your maxims are proverbs of ashes,
your defenses are defenses of clay.
זִכְרֹנֵיכֶם מִשְׁלֵי־אֵפֶר לְגַבֵּי־חֹמֶר גַּבֵּיכֶם׃ 12
13κωφεύσατε, ἵνα λαλήσω καὶ ἀναπαύσωμαι θυμοῦ
Be silent, that I may speak,
and cease from [mine anger,
 "Let me have silence, and I will speak,
and let come on me what may.
הַחֲרִישׁוּ מִמֶּנִּי וַאֲדַבְּרָה־אָנִי וְיַעֲבֹר עָלַי מָה׃ 13
14ἀναλαβὼν τὰς σάρκας μου τοῖς ὀδοῦσιν,
ψυχὴν δέ μου θήσω ἐν χειρί.
while I may take my flesh in my teeth,
and put my life in my hand.
 I will take my flesh in my teeth,
and put my life in my hand.
עַל־מָה אֶשָּׂא בְשָׂרִי בְשִׁנָּי וְנַפְשִׁי אָשִׂים בְּכַפִּי׃ 14
15ἐάν με χειρώσηται ὁ δυνάστης,
ἐπεὶ καὶ ἦρκται, ἦ μὴν λαλήσω καὶ ἐλέγξω ἐναντίον αὐτοῦ·
Though the Mighty One should lay hand upon me,
forasmuch as he has begun,
verily I will speak, and plead before him.
 Behold, he will slay me; I have no hope;
yet I will defend my ways to his face.
הֵן יִקְטְלֵנִי {כ= לֹא} {ק= לֹו} אֲיַחֵל אַךְ־דְּרָכַי אֶל־פָּנָיו אֹוכִיחַ׃ 15
16καὶ τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν,
οὐ γὰρ ἐναντίον αὐτοῦ δόλος εἰσελεύσεται.
And this shall turn to me for salvation;
for fraud shall have no entrance before him.
 This will be my salvation,
that a godless man shall not come before him.
גַּם־הוּא־לִי לִישׁוּעָה כִּי־לֹא לְפָנָיו חָנֵף יָבֹוא׃ 16
17ἀκούσατε ἀκούσατε τὰ ῥήματά μου·
ἀναγγελῶ γὰρ ὑμῶν ἀκουόντων.
Hear, hear you my words,
for I will declare in your hearing.
 Listen carefully to my words,
and let my declaration be in your ears.
שִׁמְעוּ שָׁמֹועַ מִלָּתִי וְאַחֲוָתִי בְּאָזְנֵיכֶם׃ 17
18ἰδοὺ ἐγὼ ἐγγύς εἰμι τοῦ κρίματός μου, οἶδα ἐγὼ ὅτι δίκαιος ἀναφανοῦμαι.
Behold, I am near my judgment:
I know that I shall appear evidently just.
 Behold, I have prepared my case;
I know that I shall be vindicated.
הִנֵּה־נָא עָרַכְתִּי מִשְׁפָּט יָדַעְתִּי כִּי־אֲנִי אֶצְדָּק׃ 18
19τίς γάρ ἐστιν ὁ κριθησόμενός μοι;
ὅτι νῦν κωφεύσω καὶ ἐκλείψω.
For who is he that shall plead with me,
that I should now be silent, and expire?
 Who is there that will contend with me?
For then I would be silent and die.
מִי־הוּא יָרִיב עִמָּדִי כִּי־עַתָּה אַחֲרִישׁ וְאֶגְוָע׃ 19
20δυεῖν δέ μοι χρήσῃ·
τότε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου οὐ κρυβήσομαι·507
But grant me two things:
then I will not hide myself from your face.
 Only grant two things to me,
then I will not hide myself from thy face:
אַךְ־שְׁתַּיִם אַל־תַּעַשׂ עִמָּדִי אָז מִפָּנֶיךָ לֹא אֶסָּתֵר׃ 20
21τὴν χεῖρα ἀπ' ἐμοῦ ἀπέχου,
καὶ ὁ φόβος σου μή με καταπλησσέτω.
Withhold [thine hand from me:
and let not your fear terrify me.
 withdraw thy hand far from me,
and let not dread of thee terrify me.
כַּפְּךָ מֵעָלַי הַרְחַק וְאֵמָתְכָ אַל־תְּבַעֲתַנִּי׃ 21
22εἶτα καλέσεις, ἐγὼ δέ σοι ὑπακούσομαι·
ἢ λαλήσεις, ἐγὼ δέ σοι δώσω ἀνταπόκρισιν.
Then shall you call, and I will listen to you:
or you shall speak, and I will give you an answer.
 Then call, and I will answer;
or let me speak, and do thou reply to me.
וּקְרָא וְאָנֹכִי אֶעֱנֶה אֹו־אֲדַבֵּר וַהֲשִׁיבֵנִי׃ 22
23πόσαι εἰσὶν αἱ ἁμαρτίαι μου καὶ αἱ ἀνομίαι μου;
δίδαξόν με τίνες εἰσίν.
How many are my sins and my transgressions?
teach me what they are.
 How many are my iniquities and my sins?
Make me know my transgression and my sin.
כַּמָּה לִי עֲוֹנֹות וְחַטָּאֹות פִּשְׁעִי וְחַטָּאתִי הֹדִיעֵנִי׃ 23
24διὰ τί ἀπ' ἐμοῦ κρύπτῃ,
ἥγησαι δέ με ὑπεναντίον σοι;
Why do you hide yourself from me.
Am I your enemy?
 Why dost thou hide thy face,
and count me as thy enemy?
לָמָּה־פָנֶיךָ תַסְתִּיר וְתַחְשְׁבֵנִי לְאֹויֵב לָךְ׃ 24
25ἦ ὡς φύλλον κινούμενον ὑπὸ ἀνέμου εὐλαβηθήσῃ,
ἢ ὡς χόρτῳ φερομένῳ ὑπὸ πνεύματος ἀντίκεισαί μοι;
Will you be startled [at me, as [at a leaf shaken by the wind?
or will you set yourself against me as against grass borne upon the breeze?
 Wilt thou frighten a driven leaf
and pursue dry chaff?
הֶעָלֶה נִדָּף תַּעֲרֹוץ וְאֶת־קַשׁ יָבֵשׁ תִּרְדֹּף׃ 25
26ὅτι κατέγραψας κατ' ἐμοῦ κακά,
περιέθηκας δέ μοι νεότητος ἁμαρτίας,
for you have written evil things against me,
and you have compassed me with the sins of my youth.
 For thou writest bitter things against me,
and makest me inherit the iniquities of my youth.
כִּי־תִכְתֹּב עָלַי מְרֹרֹות וְתֹורִישֵׁנִי עֲוֹנֹות נְעוּרָי׃ 26
27ἔθου δέ μου τὸν πόδα ἐν κωλύματι,
ἐφύλαξας δέ μου πάντα τὰ ἔργα, εἰς δὲ ῥίζας τῶν ποδῶν μου ἀφίκου·
And you have placed my foot in the stocks;
and you have watched all my works,
and have penetrated my heels.
 Thou puttest my feet in the stocks,
and watchest all my paths;
thou settest a bound to the soles of my feet.
וְתָשֵׂם בַּסַּד רַגְלַי וְתִשְׁמֹור כָּל־אָרְחֹותָי עַל־שָׁרְשֵׁי רַגְלַי תִּתְחַקֶּה׃ 27
28ὃ παλαιοῦται ἴσα ἀσκῷ,
ἢ ὥσπερ ἱμάτιον σητόβρωτον.
[I am as that which waxes old like a bottle,
or like a moth-eaten garment.
 Man wastes away like a rotten thing,
like a garment that is moth-eaten.
וְהוּא כְּרָקָב יִבְלֶה כְּבֶגֶד אֲכָלֹו עָשׁ׃ 28
   << | Job : 13 | >>  

Notes: This page displays passages from the Old Testament in Greek (Septuagint).
The katapi New Study Bible reference section displays links to parallel passages, and to direct quotations by New Testament authors to Old Testament passages. Quotations of OT passages by NT authors can in most cases be viewed within their context of the OT passage as a whole, with the quoted text displayed, against a subdued background. Any mismatches, truncated verses, other mistakes? Please e-mail me.