katapi New Study Bible - Septuagint || Brenton |-| RSV || Hebrew Bible

katapi HOME | about ISAIAH | Septuagint: Introduction | Contents | Notes.


61ΗΣΑΙΑΣBrenton(Lxx)ISAIAH Revised Standard VersionISAIAS PROPHETA 61

1Πνεῦμα Κυρίου ἐπ' ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με· εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τῇ καρδίᾳ, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me; he has sent me to preach glad tidings to the poor to heal the broken in heart to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind;Good news of deliverance. Is.61.1-62.12The Spirit of the Lord GOD is upon me,
because the LORD has anointed me
to bring good tidings to the afflicted [Or: poor];
he has sent me to bind up the brokenhearted,
to proclaim liberty to the captives,
and the opening of the prison [Or: the opening of the eyes]to those who are bound;
רוּחַ אֲדֹנָי יְהוִה עָלָי יַעַן מָשַׁח יְהוָה אֹתִי
לְבַשֵּׂר עֲנָוִים שְׁלָחַנִי לַחֲבֹשׁ לְנִשְׁבְּרֵי־לֵב
לִקְרֹא לִשְׁבוּיִם דְּרֹור וְלַאֲסוּרִים פְּקַח־קֹוחַ׃
1
2καλέσαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτὸν καὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως, παρακαλέσαι πάντας τοὺς πενθοῦντας, to declare the acceptable year of the Lord and the day of recompence; to comfort all that mourn; to proclaim the year of the LORD's favor,
and the day of vengeance of our God;
to comfort all who mourn;
לִקְרֹא שְׁנַת־רָצֹון לַיהוָה וְיֹום נָקָם לֵאלֹהֵינוּ
לְנַחֵם כָּל־אֲבֵלִים׃
2
3δοθῆναι τοῖς πενθοῦσιν Σιων δόξαν ἀντὶ σποδοῦ, ἄλειμμα εὐφροσύνης τοῖς πενθοῦσιν, καταστολὴν δόξης ἀντὶ πνεύματος ἀκηδίας· καὶ κληθήσονται γενεαὶ δικαιοσύνης, φύτευμα κυρίου εἰς δόξαν. that there should be given to them that mourn in Sion glory instead of ashes the oil of joy to the mourners the garment of glory for the spirit of heaviness: and they shall be called generations of righteousness the planting of the Lord for glory. to grant to those who mourn in Zion -
to give them a garland instead of ashes,
the oil of gladness instead of mourning,
the mantle of praise instead of a faint spirit;
that they may be called oaks of righteousness,
the planting of the LORD, that he may be glorified.
לָשׂוּם לַאֲבֵלֵי צִיֹּון לָתֵת לָהֶם פְּאֵר תַּחַת אֵפֶר
שֶׁמֶן שָׂשֹׂון תַּחַת אֵבֶל מַעֲטֵה תְהִלָּה תַּחַת רוּחַ כֵּהָה
וְקֹרָא לָהֶם אֵילֵי הַצֶּדֶק מַטַּע יְהוָה לְהִתְפָּאֵר׃
3
4καὶ οἰκοδομήσουσιν ἐρήμους αἰωνίας, ἐξηρημωμένας πρότερον ἐξαναστήσουσιν· καὶ καινιοῦσιν πόλεις ἐρήμους ἐξηρημωμένας εἰς γενεάς. And they shall build the old waste places they shall raise up those that were before made desolate and shall renew the desert cities [even] those that had been desolate for [many] generations. They shall build up the ancient ruins,
they shall raise up the former devastations;
they shall repair the ruined cities,
the devastations of many generations.
וּבָנוּ חָרְבֹות עֹולָם שֹׁמְמֹות רִאשֹׁנִים יְקֹומֵמוּ
וְחִדְּשׁוּ עָרֵי חֹרֶב שֹׁמְמֹות דֹּור וָדֹור׃
4
5καὶ ἥξουσιν ἀλλογενεῖς ποιμαίνοντες τὰ πρόβατά σου, καὶ ἀλλόφυλοι ἀροτῆρες καὶ ἀμπελουργοί· And strangers shall come and feed your flocks and aliens [shall be your] ploughmen and vine-dressers. Aliens shall stand and feed your flocks,
foreigners shall be your plowmen and vinedressers;
וְעָמְדוּ זָרִים וְרָעוּ צֹאנְכֶם וּבְנֵי נֵכָר אִכָּרֵיכֶם וְכֹרְמֵיכֶם׃ 5
6ὑμεῖς δὲ ἱερεῖς κυρίου κληθήσεσθε, λειτουργοὶ θεοῦ· ἰσχὺν ἐθνῶν κατέδεσθε καὶ ἐν τῷ πλούτῳ αὐτῶν θαυμασθήσεσθε. But you shall be called priests of the Lord the ministers of God: you shall eat the strength of nations and shall be admired because of their wealth. but you shall be called the priests of the LORD,
men shall speak of you as the ministers of our God;
you shall eat the wealth of the nations,
and in their riches you shall glory.
וְאַתֶּם כֹּהֲנֵי יְהוָה תִּקָּרֵאוּ מְשָׁרְתֵי אֱלֹהֵינוּ יֵאָמֵר לָכֶם
חֵיל גֹּויִם תֹּאכֵלוּ וּבִכְבֹודָם תִּתְיַמָּרוּ׃
6
7οὕτως ἐκ δευτέρας κληρονομήσουσιν τὴν γῆν, καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν. Thus shall they inherit the land a second time and everlasting joy shall be upon their head. Instead of your shame you shall have a double portion,
instead of dishonor you [Heb: they] shall rejoice in your [Heb: their] lot;
therefore in your [Heb: their] land you [Heb: they] shall possess a double portion;
yours shall be everlasting joy.
תַּחַת בָּשְׁתְּכֶם מִשְׁנֶה וּכְלִמָּה יָרֹנּוּ חֶלְקָם
לָכֵן בְּאַרְצָם מִשְׁנֶה יִירָשׁוּ שִׂמְחַת עֹולָם תִּהְיֶה לָהֶם׃
7
8ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ ἀγαπῶν δικαιοσύνην καὶ μισῶν ἁρπάγματα ἐξ ἀδικίας· καὶ δώσω τὸν μόχθον αὐτῶν δικαίοις καὶ διαθήκην αἰώνιον διαθήσομαι αὐτοῖς. For I am the Lord who love righteousness and hate robberies of injustice; and I will give their labour to the just and will make an everlasting covenant with them. For I the LORD love justice,
I hate robbery and wrong; [Or: robbery with a burnt offering]
I will faithfully give them their recompense,
and I will make an everlasting covenant with them.
כִּי אֲנִי יְהוָה אֹהֵב מִשְׁפָּט שֹׂנֵא גָזֵל בְּעֹולָה
וְנָתַתִּי פְעֻלָּתָם בֶּאֱמֶת וּבְרִית עֹולָם אֶכְרֹות לָהֶם׃
8
9καὶ γνωσθήσεται ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὸ σπέρμα αὐτῶν καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν· πᾶς ὁ ὁρῶν αὐτοὺς ἐπιγνώσεται αὐτούς, ὅτι οὗτοί εἰσιν σπέρμα ηὐλογημένον ὑπὸ θεοῦ And their seed shall be known among the Gentiles and their offspring in the midst of peoples: every one that sees them shall take notice of them that they are a seed blessed of God; Their descendants shall be known among the nations,
and their offspring in the midst of the peoples;
all who see them shall acknowledge them,
that they are a people whom the LORD has blessed.
וְנֹודַע בַּגֹּויִם זַרְעָם וְצֶאֱצָאֵיהֶם בְּתֹוךְ הָעַמִּים
כָּל־רֹאֵיהֶם יַכִּירוּם כִּי הֵם זֶרַע בֵּרַךְ יְהוָה׃ ס
9
10καὶ εὐφροσύνῃ εὐφρανθήσονται ἐπὶ κύριον. - ἀγαλλιάσθω ἡ ψυχή μου ἐπὶ τῷ κυρίῳ· ἐνέδυσεν γάρ με ἱμάτιον σωτηρίου καὶ χιτῶνα εὐφροσύνης ὡς νυμφίῳ περιέθηκέν μοι μίτραν καὶ ὡς νύμφην κατεκόσμησέν με κόσμῳ. and they shall greatly rejoice in the Lord. Let my soul rejoice in the Lord; for he has clothed me with the robe of salvation and the garment of joy: he has put a mitre on me as on a bridegroom and adorned me with ornaments as a bride. I will greatly rejoice in the LORD,
my soul shall exult in my God;
for he has clothed me with the garments of salvation,
he has covered me with the robe of righteousness,
as a bridegroom decks himself with a garland,
and as a bride adorns herself with her jewels.
שֹׂושׂ אָשִׂישׂ בַּיהוָה תָּגֵל נַפְשִׁי בֵּאלֹהַי
כִּי הִלְבִּישַׁנִי בִּגְדֵי־יֶשַׁע מְעִיל צְדָקָה יְעָטָנִי
כֶּחָתָן יְכַהֵן פְּאֵר וְכַכַּלָּה תַּעְדֶּה כֵלֶיהָ׃
10
11καὶ ὡς γῆν αὔξουσαν τὸ ἄνθος αὐτῆς καὶ ὡς κῆπος τὰ σπέρματα αὐτοῦ, οὕτως ἀνατελεῖ κύριος δικαιοσύνην καὶ ἀγαλλίαμα ἐναντίον πάντων τῶν ἐθνῶν. And as the earth putting forth her flowers and as a garden its seed; so shall the Lord [even] the Lord cause righteousness to spring forth and exultation before all nations. For as the earth brings forth its shoots,
and as a garden causes what is sown in it to spring up,
so the Lord GOD will cause righteousness and praise
to spring forth before all the nations.
כִּי כָאָרֶץ תֹּוצִיא צִמְחָהּ וּכְגַנָּה זֵרוּעֶיהָ תַצְמִיחַ
כֵּן אֲדֹנָי יְהוִה יַצְמִיחַ צְדָקָה וּתְהִלָּה נֶגֶד כָּל־הַגֹּויִם׃
11
  << | Isaiah: 61 | >>  

Notes: Format: For the canonical books the parallel passages on this page are seven columns width, reducing to four columns for the Apocrypha - Deuterocanonical books.
Printing: For the most readable option, set your printer to a Landscape setting before printing the page.
The Old Testament in Greek is Rahlf's LXX available in Word format at the Tyndale website, adapted to database format.
The alternative readings of the LXX - Judges (Alexandrinus), Daniel, Susanna & Bel (LXX received text), and Tobit (Sinaiticus [not printed in Swete]) as separate book references so that they can be viewed as an alternative text in parallel with the primary text.
(I have reversed the Swete presentation for Daniel, Susanna, Bel by listing in the later Theodotion LXX text as the main text.)
The LXX cross references to the Hebrew Bible have been extensively revised using those set out in Swete's 'Old Testament in Greek' publications between 1894 and 1909, amended in part to agree with verses as printed in the Biblia Hebraica (1937 publication).
I made constant use of my own copies of Swete's Lxx in preparation of the Greek text. Swete's Lxx can be viewed HERE, HERE, and HERE. Some verse cross references in Swete's had to be amended to agree with the BHS verse numbering, and there may well be some mismatches that I haven't yet picked up on. (If you find any errors please e-mail me.)
Hebrew Bible has been adapted from the BHS in Word format at Tyndale.
The Septuagint in English (translated by Sir Lancelot CL Brenton) - is used here only for the books of the Hebrew Bible.
The Revised Standard Version: This generally follows the Hebrew Bible for the canonical OT,
but use this as the English Text for the remainder of the LXX (Apocrypha - deuterocanonical books).
The katapi New Study Bible reference section: displays links to parallel passages.
Passage headings are generally as printed in the Bible Society's "Good News Bible", 1976.
To view the Greek Text on this page, you will need a Unicode font capable of displaying extended Greek characters.
To find out about Unicode fonts, go to Alan Wood's Unicode Resources.
© Paul Ingram 2006.